Campagnes

“Het water aan de lippen”

Op 5 juni 2014 voerde het Vlaams Museumoverleg voor de eerste keer actie op het Martelarenplein in Brussel. De 24 landelijk erkende musea kloegen de onderfinanciering aan, en vroegen de toenmalige minister van cultuur, Joke Schauvliege om meer middelen. Ze vroegen aandacht voor de diepe kloof tussen  de terechte hoge verwachtingen en de beschikbare middelen van de Vlaamse overheid. De internationale rol van de musea en de band met het publiek dreigen ze hierdoor te verliezen. Ze vroegen daarom heel concreet een verdubbeling van de subsidies. De actie kreeg veel aandacht in de pers.

Meer informatie:

https://faro.be/blogs/faro/het-water-aan-de-lippen-24-musea-voeren-donderdag-actie-op-het-martelaarsplein-in-brussel

https://faro.be/nieuws/het-water-aan-de-lippen-24-musea-voeren-actie-op-het-martelaarsplein-in-brussel

“We zouden zoveel meer voor u willen doen” 

Het Vlaams Museumoverleg was samen met de belangenbehartiger voor de cultureel erfgoedsector, OCE (Overleg Cultureel Erfgoed), de drijvende kracht achter deze campagne in de zomer van 2018. Met deze actie vroeg men om een stijging van het budget voor de cultureel erfgoedsector. Op de Antwerpse Cultuurmarkt (26 augustus 2018) werd de campagne gelanceerd. Het publiek werd gevraagd om de sector te steunen in haar vraag aan de Vlaamse overheid voor meer werkingsmiddelen. Onder de noemer “We zouden zoveel meer voor u willen doen” verspreiden diverse cultureel-erfgoedactoren – musea, archieven erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen en dienstverlenende organisaties – dezelfde boodschap.

Meer informatie:

https://wezoudenzoveelmeervooruwillendoen.be