Historiek

De afgelopen jaren vonden enkele belangrijke bijeenkomsten plaats die de nood aan een collectief overlegorgaan in de Vlaamse museumsector markeerden.

Tournée Museale op 29 april 2014

Op 29 april 2014 organiseerden we Tournée Museale, een sectormoment in Muntpunt. Tijdens deze bijeenkomst discussieerden we verder over de vragen die in het maartnummer 2014 van het faro|tijdschrift in het focusdossier ‘Musea anno 2014’ aan bod kwamen.

Meer info: 
https://faro.be/blogs/olga-van-oost/tournee-museale

Foto’s Tournée Muséale: https://www.flickr.com/photos/faronet/albums/72157644173627420

Groot Onderhoud 2015

Op het Groot Onderhoud 2015 zetten we de discussie verder, samen met de hele erfgoedsecor, in de sessie ‘Musea in de 21ste eeuw: welke toekomst wenkt?”

Meer info:
https://faro.be/het-groot-onderhoud-2015

2016 – Visienota “Volop inzetten op musea”

De visienota ‘Volop inzetten op musea’ is een voor de toekomst van de musea en de rest van de erfgoedsector erg belangrijk, want strategisch-oriënterend document waaraan het Overleg Vlaamse musea goed anderhalf jaar heeft gewerkt.

Het is in zekere zin ook een historisch document. Want in deze visienota formuleert de museumgroep voor de allereerste keer een gezamenlijke visie en zet ze samen lijnen uit. Prangende vragen worden gesteld, en beantwoord. Vragen als: ‘Hoe zorgen we ervoor dat musea duurzaam blijven bijdragen aan de samenleving? Hoe kunnen we ons samen profileren en tegelijkertijd elk onze identiteit versterken? Wat bindt ons als musea? Wat maakt ons sterk als collectief? Op welke gezamenlijke doelen zetten we de komende jaren in en welke investeringen zijn nodig om deze te bereiken?’

Meer info: https://faro.be/publicaties/volop-inzetten-op-musea